Rà soát, chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, chuyển đổi rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đến nay, kết quả rà soát, chuyển loại rừng của tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Tại kỳ họp bất thường vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau khi rà soát, chuyển loại rừng, diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 287.038,92ha, với 216.409,15ha đất có rừng và 70.629,77ha đất chưa có rừng.

10/06/2019

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h